ไม่เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรี ประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ 1442” ตรงกับวันพฤหัสฯ ที่ 13 พ.ค.


สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” หรือ วันรายอ ตรงกับวันที่ 13 พ.ค. หลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วไม่มีใครเห็นดวงจันทร์

11 พ.ค. 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ เรื่องกำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตรี) ฮิจเราะศักราช 1442

ตามที่ได้ปะกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ กำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะศักราช 1442 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดมองเห็นดวงจันทร์”

จึงประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะศักราช 1442 ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ไม่เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรี ประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ 1442” ตรงกับวันพฤหัสฯ ที่ 13 พ.ค.

อัพเดทล่าสุด