วันอีดิ้ลอัฎฮา วันฮารีรายออัฎฮา 2565 ตรงกับวันที่เท่าไร


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  วันอีดิ้ลอัฎฮา วันฮารีรายออัฎฮา 2565 ตรงกับวันที่เท่าไร

ตามที่จุฬาราชมนตรีประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 

ดังนั้น หากเห็นเดือน วันอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1443 จะตรงกับวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 หากไม่เห็นเดือน วันอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1443 จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

ฟังประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง 

ติดตามการถ่ายทอดสด การประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.1443 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 - 20.00 น. ทาง เพจสำนักจุฬาราชมนตรี

วันอีดิ้ลอัฎฮา วันฮารีรายออัฎฮา 2565 ตรงกับวันที่เท่าไร

วันอีดิ้ลอัฎฮา วันฮารีรายออัฎฮา 2565 ตรงกับวันที่เท่าไร

วันอีดิลอัฎฮา คือ วันที่ 10 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ฮฺ ซึ่งเป็นวันที่ถัดจากวันอะเราะฟะฮฺหนึ่งวัน และเป็นวันส่งท้ายของสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ ที่การปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าว จะมีความประเสริฐที่สุด และอัลลอฮจะพึงพอใจที่สุด เพราะเป็นวันฮัจอักบัร (ฮัจใหญ่) นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า

"ไม่มีวันใดๆ ที่การปฏิบัติ (ความดีและศาสนกิจ) จะเป็นที่ชอบใจของอัลลอฮฺมากกว่าการปฏิบัติในสิบวัน (แรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ) วันที่ประเสริฐที่สุด ณ อัลลอฮฺ คือ วันนะหัร (วันอีดิลอัฎฮา) " วันนะหัรฺคือวันฮัจอักบัร "

ถึงแม้ว่าอีดิลอัฎฮา (ซึ่งเป็นวันอีดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี และยิ่งใหญ่กว่าวันอีดิลฟิฏรฺ) อิสลามจึงได้ผนวกเอาวันที่ 9 ซุลหิจญะฮ หรือวันอะเราะฟะฮ และวันที่ 11-13 ซุลหิจญะฮ หรือวันตัชุรีก เข้ากับวันอีดิลอัฎฮาด้วย ดังนั้นเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาจึงมีทั้งหมด 5 วัน ด้วยกัน ท่านบี (ซ.ล) กล่าวว่า

"วันอะเราะฟะฮ วันเชือดกรุบาน (วันอีดิลอัฎฮา) และวันตัชรีกทั้งสามเป็นวันดีของเราชาวมุสลิม เป็นวันแห่งการกินและดื่มเพียงแต่อิสลาม ส่งเสริมให้ชาวมุสลิมที่ไม่ได้ทำหัจญ์ถือศีลอดใน วันอะเราะฟะฮฺ นอกจากบรรดาฮุจญาต ที่กำลังทำพิธีกรรมอยู่ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮ เท่านั้นที่ส่งเสริมให้กินดื่มในวันนี้ เพื่อที่จะได้มีแรง ในการปฎิบัติศาสนกิจอันหนักหน่วงในพิธีกรรมหัจญ์

การเชือดสัตว์กุรบาน

ส่งเสริมให้บรรดาผู้ที่ มีความสามารถจัดเตรียมสัตว์ไว้เชือดกุรบาน หลังเสร็จจาก การละหมาดอีดแล้ว และอีกสามวันหลังจากนั้น ท่านนบี (ซ.ล.)ได้ กล่าวไว้ว่า

"ผู้ใดที่มีความสามารถในการเชือดอุฎหิยะฮฺ (สัตว์กุรบาน) แต่เขาไม่กระทํา ก็จงอย่าเข้าใกล้ สนามละหมาดของฉัน"

โดยมีข้อแม้ว่า นับตั้งแต่วันแรก ของเดือนซุลหิจญะฮฺ ไปจนเสร็จจากการเชือดกุรบาน ผู้ที่ประสงค์จะเชือดจะต้อง ไม่แตะต้องเส้นผม ขน และผิวหนังแต่อย่างใด หมายความว่าไม่อนุญาตให้ตัดผม โกนขนลับ ถอนขนรักแร้ และตัดเล็บ เป็นต้น

อัพเดทล่าสุด