• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์