มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์


มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

มุสลิมชาวหุย หุย เป็นมุสลิมจีนเชื้อสาย ฮั่น(ชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของจีน) สังเกตหน้าตานะครับ อาตี๋ อาหมวย เรานี้เอง หุย เป็นมุสลิมจีนกลุ่มใหญ่และใหญ่กว่าอุยกูร์ และถือได้ว่าเป็นคนละเผ่ากับอุยกูร์ มุสลิมหุยในจีนมี 11 ล้าน หนึ่งแสน ส่วน อุยกูร์ 10 ล้าน ห่างกัน หนึ่งล้านก็ถือว่าใกล้เคียงกัน

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

"ชาวมุสลิมในประเทศจีนแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มเตอร์กิช พูดภาษาเตอร์กิช ใช้ตัวอักษรอารบิก และกลุ่มที่เป็นชาวจีนพูดภาษาแมนดารินหรือจีนกลางเหมือนชาวจีนทั่วไป

1. กลุ่มเตอร์กิช หรือเรียกว่า พวกซินเจียง (Xinjiang Muslims):

อุยเกอร์ (อุยกูร) 9.9 ล้านคน

คาซัก 1.5 ล้านคน

เคอร์จิซ 200,000 คน

ทาจิก 50,000 คน

อุซเบก 20,000 คน

ตาร์ตาร์ 6,000 คน

รวมชาวมุสลิมกลุ่มเตอร์กิช 11.67 ล้านคน

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

2.ชาวจีนที่พูดภาษาแมนดาริน หรือ ชาวจีนมุสลิม (Inland Muslims/Chinese-speaking Muslims/ Sino-Muslims):

หุย 11 ล้านคน

ตงเซียง 520,000 คน

ซาลาร์ 120,000 คน

เปาอัน 20,000 คน

ชาวฮั่นที่เปลี่ยนมานับถืออิสลาม ประมาณ 50,000-60,000 คน

(ชาวฮั่นที่เปลี่ยนมานับถืออิสลามก่อนปีค.ศ.1949 ถูกจัดให้เป็นชาวหุย แต่พวกที่รับอิสลามหลังปีค.ศ.1949 ยังถือเป็นชาวฮั่นแม้ว่าบางส่วนอาจเปลี่ยนเชื้อชาติจากฮั่นมาเป็นหุยบ้างแล้ว) รวมชาวมุสลิมกลุ่มที่พูดภาษาแมนดาริน 11.64 ล้านคน

รวมประชากรชาวมุสลิมในประเทศจีนทั้งหมด 23.31 ล้านคน

ชาวมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขา และแอ่งทะเลทรายแถบตะวันตกเฉียงเหนือ ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอร์ (The Xinjiang Uygur Autonomous Region) เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (The Ningxia Hui Autonomous Region) นอกจากนี้ชาวหุยอาศัยอยู่ในที่ราบภาคกลางแถบแม่น้ำเหลือง กันซู่ (Gansu), ชิงไห่ (Qinhai), เหอหนัน (Henan), เหอเป่ย (Hebei), ซันตง (Shandong), มณฑลยูนนาน (Yunnan) ทางตะวันตกเฉียงใต้ ในเมืองใหญ่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีน รวมทั้งเกาะไหหลำ (Hainan)

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

หลายคนเข้าใจผิดว่า มุสลิมคือเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์หนึ่ง กำเนิดมาจากถิ่นๆหนึ่งแล้วกระจายไปทั่วโลก ไม่ใช่นะครับ มุสลิมคือคนเชื้อชาติใดๆก็ตามแต่ ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ชาวจีนเอง ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ไม่ได้มีแต่ยูนาน (จีนฮ่อ) ที่นับถืออิสลาม แต่จีนอื่นๆก็มีคนนับถือศาสนาอิสลามเช่นกัน ก็เหมือนกับคนไทย ที่เดิมที่ก็ไม่ได้มีศาสนาอะไร พอพราหมณ์เข้ามา ก็นับถือพราหมณ์ พอพุทธเข้ามา ก็นับถือพุทธ พออิสลาม พอคริสต์เข้ามา ก็มีบางส่วนไปนับถือศาสนานั้นๆ

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

ชาวเติร์กก็เหมือนกันครับ เดิมทีเขาคืออาณามองโกล เจงกิสข่านบุกทำสงครามตีอาณาจักรอิสลามด้วยซ้ำ แต่พอรุ่นต่อมาราชวงศ์ของเขาเปลี่ยนไปนับถืออิสลาม  อาณาจักรเติร์ก ก็เลยกลายเป็นเมืองมุสลิม

แพร่ขยายปกครองไปยังจีนด้วย ฉะนั้นที่จีน ก็มีทั้งมุสลิมเชื้อสายเติร์กอยู่ คืออุยกูร์  และมุสลิมที่เป็นเชื้อสายจีน ที่บรรพบุรุษของเขาเข้าศาสนาอิสลามไป

เหมือนอย่างแถบมลายู ทางใต้ขอบไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เหล่านี้เดิมรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปจากวัฒนธรรมอินเดีย

ต่อมาเมื่อมีการค้าขายกับทางอาหรับและเปอร์เซีย พวกเขาก็เปลี่ยนไปนับถืออิสลาม  ส่วนฟิลิปปินส์ภายหลัง เปลี่ยนจากมุสลิมเป็นคริสต์ซะส่วนมาก

นี่คือเรื่องราว ที่เราต้องแยกแยะระหว่าง เชื้อชาติ กับ ศาสนา

ที่อินเดีย เติร์ก-มองโกลเข้ามายึดและปกครอง จนเกิดราชวงศ์โมกุลขึ้นมา 

ส่วนประเทศจีน ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรเติร์ก-มองโกลมายาวนาน เรียกว่าทั้งมองโกลและจีน ตกเป็นส่วนหนึ่งของเติร์ก ดังนั้นในภาษาพม่า จะเรียกจีนว่า "เต็ก" หมายถึงเติร์ก
คือเขาไม่แยกแยะครับว่า มีชนชาติอะไรบ้าง เขาเหมารวมเป็นอาณาจักรไปเลย 

เมื่อคนจีนมาค้าขายสัมพันธ์กับพม่าและไทย คนไทยก็เรียกตามพม่าครับว่า "เจ๊ก" บางคนเข้าใจผิดว่า มาจากคำว่า "อาเจ็ก"หน้าตาของชาวเติร์กที่อาศัยอยู่ในแถบเติร์กเมนิสถาน และไปถึงจีน ที่เรียกว่าอุยกูร์ หน้าตาของเขาจะเป็นเติร์กชัดเจน ไม่ใช่หน้าจีน

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

มุสลิมจีน ที่ไม่ใช่อุยกูร์

ดังใน 2 ภาพนี้ คือชาวอุยกูร์ ที่ยังคงใช้ธงดาวเดือนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเติร์ก พวกเขายังคงต้องการเอกราชเมื่อมีการปราบปรามจากคอมมิวนิสต์ 

ทำให้รัฐบาลจีนไม่ชอบเท่าไหร่ครับ เผ่านี้เคยปกครองจีน ไหนจะมีปัญหากับรัฐบาล ปัจจุบันเชื้อชาติก็ไม่ใช่จีน แถมยังต้องการเอกราชอีก ก็แน่นอนครับว่า พอเกิดการปราบปราม เกิดการปะทะกัน คนส่วนหนึ่งล่ะ จึงอยากจะหนีไปอดีตเมืองหลวงของบรรพบุรุษ ก็คือตุรกี เมืองหลวงของออตโตมาน หรือเติร์ก-มองโกล

ฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของก่อการร้ายอะไรในสากล และไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยครับ ไม่มีแผนอะไรในเมืองไทยแต่คงมีข่าวลืออีกเช่นกันว่า ในเมืองไทยมีหน้านายที่จะส่งไปตุรกีได้

ที่มา: สุรเมธ อรุณพูลทรัพย์ 

https://news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด