รอมฎอน 63 ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดเดือนรอมฎอน 1441


รอมฎอน 63 ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดเดือนรอมฎอน 1441

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

รอมฎอน 63 รอมฎอน 2020 เดือนรอมฎอน 1441 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ หากเห็นดวงจันทร์ วันที่ 1 รอมฎอน 1441 ตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2563 หากไม่เห็น รอมฎอน ตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2563  รอฟังประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง 

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนรอญับและเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุสู่เดือนรอมฎอน"

ดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ท่านนาบีอ่านในเดือนรอญับและชะบานเป็นประจำ เพื่อที่ให้ชีวิตของท่านได้บรรลุ อยู่ถึงเดือนรอมฎอน ฉะนั้นเดือนนี้คือเดือนรอญับ อยากให้พี่น้องทุกท่านท่องจำและอ่านกันเยอะๆ 

รอมฎอน 63 ประกาศดูดวงจันทร์ กำหนดเดือนรอมฎอน 1441

อัพเดทล่าสุด