• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

164 สายสกุล สุลต่านสุลัยมาน พระราชาธิบดีแห่งเมืองสงขลา องค์ที่ 2