ประกาศวันฮารีรายออัฎฮา 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่?


ประกาศวันฮารีรายออัฎฮา 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่?

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮ.ศ.1441 ตรงกับวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ.1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกําหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลา ดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซัลฮัจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จึงขอให้

พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

สรุปประกาศวันฮารีรายออัฎฮา 2563 ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกาศวันฮารีรายออัฎฮา 2563 ตรงกับวันที่เท่าไหร่?

อัพเดทล่าสุด