• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มู่หลาน คือ..สาวเติร์กไม่ใช่สาวจีน