• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เรือนพักกาย ในหลวง รัชกาลที่9 ทรงหวงสร้างไว้ให้คนไข้