เปิดโพล! เด็กฉนวนกาซ่า 80% เป็นซึมเศร้า เจอปิดล้อมนาน 15 ปี


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: เปิดโพล! เด็กฉนวนกาซ่า 80% เป็นซึมเศร้า เจอปิดล้อมนาน 15 ปี

รายงานล่าสุดที่มีชื่อว่า Trapped ซึ่งตีพิมพ์โดยกลุ่ม Save the Children เปิดเผยว่า 4 ใน 5 ของเยาวชนในฉนวนกาซ่า ต้องทนทุกข์จากความซึมเศร้า ความหม่นหมอง และความหวาดกลัว ที่เกิดขึ้นจากการที่อิสราเอลปิดล้อมดินแดนของเขามานานถึง 15 ปี

เปิดโพล! เด็กฉนวนกาซ่า 80% เป็นซึมเศร้า เจอปิดล้อมนาน 15 ปี

รายงานดังกล่าวทำการสอบถามเยาวชน 488 คน และ พ่อ-แม่ รวมทั้งผู้ให้การดูแล จำนวน 168 คน ในฉนวนกาซ่า โดยรายงานนี้เป็นการติดตามผลการสำรวจที่เคยทำแล้วครั้งหนึ่ง ในปี 2018

การปิดล้อมฉนวนกาซ่าที่เริ่มในเดือนมิถุนายน ปี 2007 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่น รวมทั้งยังจำกัดการเดินทางอย่างมาก สิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะกับเด็ก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47 ของจำนวนประชากร 2 ล้านคนในฉนวนกาซ่า

เปิดโพล! เด็กฉนวนกาซ่า 80% เป็นซึมเศร้า เจอปิดล้อมนาน 15 ปี

เยาวชนในฉนวนกาซ่าราว 800,000 คน ไม่เคยพบพานกับชีวิตที่อยู่ภายนอกการปิดล้อม และตั้งแต่เกิดมา พวกเขายังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คุกคามจนอาจต้องเสียชีวิต 6 สถานการณ์ รวมทั้งต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นถึง 5 ครั้ง ไม่รวมถึงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

งานวิจัยล่าสุดของ Save the Children แสดงให้เห็นว่า สุขภาพจิตของเด็ก คนหนุ่ม-สาว และผู้ทำหน้าที่ดูแล แย่ลงอย่างมากนับตั้งแต่มีการรายงานครั้งล่าสุด เมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา โดยจำนวนเด็กที่รายงานว่า มีความทุกข์ทางอารมณ์เพิ่มขึ้นจาก 55% เป็น 80%

รายงานยังแสดงให้เห็นว่า จำนวนเด็กที่มีความรู้สึกหวาดกลัว เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 50% ในปี 2018 เป็น 84%, เด็กที่มีความกังวล เคยอยู่ที่ 55% เพิ่มขึ้นเป็น 80% และเด็กที่มีความเศร้าโศก เคยอยู่ที่ 55% เพิ่มขึ้นเป็น 78%

เปิดโพล! เด็กฉนวนกาซ่า 80% เป็นซึมเศร้า เจอปิดล้อมนาน 15 ปี

รายงานยังระบุว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเด็กในฉนวนกาซ่า เคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย และ 3 ใน 5 ของพวกเขา มีการทำร้ายร่างกายตัวเอง รายงานยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลจต่อวิกฤตสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในฉนวนกาซ่า มาจากขาดการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแลสุขภาพ และการตกอยู่ในสภาพที่ถูกปิดล้อมอย่างต่อเนือง

มีการสัมภาษณ์ผู้ดูแลด้านสุขภาพในฉนวนกาซ่า ซึ่งระบุว่า 79% ของเด็กในฉนวนกาซ่า ต้องทนทุกข์ทรมานจากการปัสสาวะรดที่นอนที่เกิดจากสภาวะทางจิต ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา และ 59% ของผู้ดูแลด้านสุขภาพ ระบุว่า มีเด็กที่มีปัญหาด้านการพูด ด้านภาษา และการสื่อสารเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปฏิกิริยาตอบสนองชั่วคราว ซึ่งเป็นอาการของการบาดเจ็บ หรือการล่วงละเมิด

Save the Children เตือนว่า อาการเหล่านี้มีผลกระทบต่อพัฒนาการ การเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็ก ทั้งโดยทันทีและในระยะยาว หลักฐานทางกายภาพที่แสดงถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่าตกใจ และประชาคมนานาชาติควรนำหลักฐานเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อการแก้ไข

ในรายงานปี 2018 ผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพ คาดการณ์ว่า การปิดล้อมอย่างต่อเนื่องอาจทำลายความสามารถในการดูแลเด็ก รายงานล่าสุดของ Save the Children แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 96 ของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวถึงความเศร้าโศก ความวิตกกังวล และความทุกข์ทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง

Save the Children ยังได้เรียกร้องรัฐบาลอิสราเอล ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อยกเลิกการปิดล้อมฉนวนกาซ่า รวมทั้งยุติการขยายการยึดครองพื้นที่ โดยการสร้างนิคมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวยิวอย่างผิดกฎหมาย

คลิปเด็กฉนวนกาซ่า ต่อสู้กับโรคมะเร็งภายใต้การปิดล้อมของอิสราเอล

ที่มา: www.aljazeera.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36342

อัพเดทล่าสุด