ซาอุฯระดมนักวิชาการ 100 คน ประจำมัสยิดฮะรอม ตอบข้อสงสัย?


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ซาอุฯระดมนักวิชาการ 100 คน ประจำมัสยิดฮะรอม ตอบข้อสงสัย?

ฝ่ายประธานใหญ่กิจการมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง ได้จัดสรรนักวิชาการ 100 คน หมุนเวียนกันตอบข้อสงสัยจากฮุตญาจ และผู้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจระหว่างช่วงฤดูกาลฮัจญ์

ซาอุฯระดมนักวิชาการ 100 คน ประจำมัสยิดฮะรอม ตอบข้อสงสัย?

ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งบูธ 10 บูธกระจายไปในจุดต่าง ๆ ภายในมัสยิดฮะรอม โดยมีนักวิชาการทั้ง 100 คน ประกอบด้วย ผู้พิพากษาชั้นนำ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย หมุนเวียนกันมาตอบคำถาม ซึ่งจะเป็นการถาม-ตอบตัวต่อตัวใน 3 บูธ และผ่านทางโทรศัพท์ 7 บูธ โดยพวกเขาจะทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมง

ซาอุฯระดมนักวิชาการ 100 คน ประจำมัสยิดฮะรอม ตอบข้อสงสัย?

มาญิด อัล-มาซูดี ผู้อำนวยการทั่วไปของหน่วยงานเผยแผ่และทางนำ ประจำมัสยิดฮะรอม กล่าวว่า คำตอบข้อสงสัยรวมทั้งคำตอบเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์จะสอดคล้องกับคำฟัตวา เพื่อหลีกเลี่ยงฟัตวาที่บกพร่อง และการให้เหตุผลอย่างอิสระโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงคำพูดที่แสดงการเหยียดผิวและแสดงความเกลียดชัง

ที่มัสยิดฮะรอมยังมีการติดตั้งหุ่นยนต์ที่ทางเข้าหลักของพื้นที่ Mataf เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถตอบข้อสงสัยของฮุตญาจได้ถึง 11 ภาษา ได้แก่ ภาษาอาหรับ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซ๊ย ฟาร์ซี ทุรเคีย มาเลเซีย อุรดู จีน เบงกาลี และภาษาฮัวซา

หุ่นยนต์จะทำหน้าที่แนะนำวิธีการ และขั้นตอนการทำอุมเราะฮ์ ออกฟัตวา ตอบคำถาม และให้โอกาสแก่ฮุตญาจที่มีข้อสงสัย ในการพูดคุยกับนักวิชาการโดยตรงแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตาม

ที่มา: www.arabnews.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36388

อัพเดทล่าสุด