ฮัจญ์ปีนี้ ซาอุฯ พร้อมรับผู้แสวงบุญเต็มจำนวน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ฮัจญ์ปีนี้ ซาอุฯ พร้อมรับผู้แสวงบุญเต็มจำนวน

กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะฮ์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย แถลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ว่าจะยกเลิกข้อจำกัดสำหรับโรคโควิด-19 สำหรับฤดูกาลฮัจญ์ปี 2023 และจะเปิดรับผู้แสวงบุญเต็มจำนวนที่เคยรับก่อนเกิดโรคระบาด

ในปี 2019 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะเกิดโรคระบาด มีผู้เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประมาณ 2.6 ล้านคน ในปี 2020 และ 2021 ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้ประกอบพิธีฮัจญ์ในจำนวนจำกัด และเฉพาะผู้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร และในปี 2022 ได้เพิ่มการรับผู้แสวงบุญเป็นจำนวนไม่เกิน 1 ล้านคน

 ฮัจญ์ปีนี้ ซาอุฯ พร้อมรับผู้แสวงบุญเต็มจำนวน

รัฐมนตรีกระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ทวีตข้อความว่า ฤดูกาลฮัจญ์ในปีนี้ ราชอาณาจักรจะยกเลิกข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งที่มักกะฮ์ และมาดินะฮ์ รวมทั้งการจำกัดอายุผู้ทำฮัจญ์

ในปี 2022 มีการจำกัดอายุผู้ประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ที่ระหว่าง 18 – 65 ปี ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หรือเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันจากโควิด และต้องไม่เป็นโรคเรื้อรัง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราชอาณาจักรได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลล่าร์ ในการทำให้การประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นการชุมนุมทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีความปลอดภัยมากขึ้น

แผนปฏิรูปเศรษฐกิจของมกุฎราชกุมารบิน ซัลมาน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบพิธีอุมเราะฮ์และฮัจญ์ เป็น 30 ล้านคนต่อปี นอกจากพิธีฮัจญ์ ยังมีการประกอบพิธีอุมเราะฮ์ ซึ่งประกอบได้เกือบทั้งปี และมีผู้เข้าร่วมประมาณปีละ 19 ล้านคน

คาดว่าฤดูกาลฮัจญ์ในปีนี้จะเริ่มต้นประมาณ วันที่ 2 มิถุนายน 2023

ที่มา: www.english.alarabiya.net

https://news.muslimthaipost.com/news/36942

อัพเดทล่าสุด