ฮัจย์ 2566 : อินโดนีเซียได้โควตาฮัจญ์ถึง 221,000 คน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ฮัจย์ 2566 : อินโดนีเซียได้โควตาฮัจญ์ถึง 221,000 คน

ฮัจย์ 2566 : จาการ์ตา – ข้อตกลงที่ลงนามระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระบุว่า อินโดนีเซียสามารถส่งฮุจญาจไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนถึง 221,000 คน

ฮัจย์ 2566 : อินโดนีเซียได้โควตาฮัจญ์ถึง 221,000 คน

นาย ยากุต โชลิล โกมาส รัฐมนตรีกระทรวงกิจการศาสนาอินโดนีเซีย กล่าวว่า โควตานี้ประกอบด้วย การไปทำฮัจญ์ของผู้แสวงบุญตามปกติ 203,320 คน และฮัจญ์โครงการพิเศษ 17,680 คน

สำหรับในปีนี้ ทางการซาอุดิอาระเบียได้ยกเลิกการจำกัดอายุผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีที่ผ่านมา ที่ห้ามผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี เนื่องมาจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

ที่มา: www.en.vietnamplus.vn

 https://news.muslimthaipost.com/news/36941

อัพเดทล่าสุด