IEA มุ่งสร้างกองทัพอิสลามที่แข็งแกร่ง


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: IEA มุ่งสร้างกองทัพอิสลามที่แข็งแกร่ง

ในระหว่างพิธีปิดโครงการอบรมหน่วยกำลังทหาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา ฟาซิฮุดดีน ฟิตรัต เสนาธิการกองทัพ แห่งเอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถาน (Islamic Emirate of Afghanistan : IEA) กล่าวว่า ความพยายามสร้างกองทัพอิสลามที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์กำลังดำเนินต่อไป และ IEA ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างกองทัพที่ติดอาวุธด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา เนื่องจากที่ผ่านมา กองกำลังเอมิเรตสอิสลามได้รับชัยชนะต่อผู้รุกกรานด้วยอาวุธนี้ และเขาขอให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน มุ่งมั่นรับใช้ประชาชนและประเทศชาติด้วยความจริงใจ

IEA มุ่งสร้างกองทัพอิสลามที่แข็งแกร่ง

เขายังกล่าวด้วยว่า การที่กองกำลังเชื่อฟังผู้นำของพวกเขา เป็นความลับแห่งชัยชนะของเอมิเรตอิสลาม ต่อมหาอำนาจ โลก “เพื่อให้ระบอบอิสลามมีเสถียรภาพ ทุกคนต้องเชื่อฟังผู้นำต่อไป”

โครงการฝึกอบรมของกองอำนวยการด้านการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ใช้เวลา 3 เดือน และมีผู้เข้าร่วม 35 คน

IEA มุ่งสร้างกองทัพอิสลามที่แข็งแกร่ง

ที่มา: www.ariananews.af

https://news.muslimthaipost.com/news/36980

อัพเดทล่าสุด