• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ถือศีลอดช่วยให้เข้มแข็งขึ้น