ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

อีกไม่นาน ดูไบจะเป็นที่ตั้งของมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ แห่งแรกของโลก โดยฝ่ายกิจการอิสลามและกิจกรรมการกุศลของเอมิเรตส์ (IACAD) ได้ว่าจ้างให้สร้างอาคารสำหรับ Bur Dubai ดังที่แสดงในภาพจำลองนี้ โดยจะเริ่มในปลายปีนี้

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

ตามในภาพจำลอง มัสยิดแห่งนี้จะมีขนาด 2,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ละหมาดได้ 600 คน และมีกำหนดแล้วเสร็จให้เข้ามาใช้สถานที่ได้ในปี 2025

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

ในการก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส่วนผสมของซีเมนต์จะถูกอัดออกมาจากหัวฉีด เพื่อสร้างชั้นที่สร้างผนังแนวตั้ง อาคารที่พิมพ์ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่นำไปตั้งยังไซต์งาน และตั้งโปรแกรมให้พิมพ์รูปแบบที่ต้องการ

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

อาคารใหม่ที่ใช้การพิมพ์ 3 มิติ ปรากฏขึ้นทั่วโลก โดย ICON ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้าง 3 มิติในเท็กซัส เป็นผู้ควบคุมโครงการบ้านที่สร้างโดยการพิมพ์ 3 มิติหลายโครงการ เช่น House Zero (ดังในภาพ)

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

นอกจากนี้ ICON ยังรับผิดชอบโครงการที่มีการพิมพ์ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด เช่น โครงการ Community First ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านในเท็กซัส และ ICON ยังร่วมมือกับกรมการทหารเท็กซัส เพื่อสร้างค่ายทหารที่ใช้การพิมพ์ 3 มิติเป็นครั้งแรก

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology ได้เสนอบ้าน 5 หลัง สำหรับการริเริ่มการวิจัยที่เป็นนวัตกรรม Project Milestone

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

ดูไบเตรียมสร้างมัสยิดพิมพ์ 3 มิติ

ที่มา: www.us.cnn.com

https://news.muslimthaipost.com/news/37295

อัพเดทล่าสุด