• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เหตุใดรอมฎอนจึงมาถึงเร็วขึ้นทุกปี