• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

สว.ซากีย์ "เพื่อนนั่งกินหมู ผมก็นั่งกินร่วมด้วย"