มาเลเซีย ประชุมปลดล็อกเลือกนายกรัฐมนตรี


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ประชุมประมุขรัฐในมาเลเซีย ปลดล็อกเลือกนายกรัฐมนตรี

ประมุขแห่งรัฐทั้ง 8 ของมาเลเซีย ประชุมนัดพิเศษร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดี ที่พระราชวังอิสตานา เนการา เพื่อหารือในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ประชาชนทั้งประเทศรอคอยการตัดสินใจครั้งนี้ ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศ

สมเด็จพระราชาธิบดี อัล-สุลตาน อับดุลเลาะฮ์ ริอายาตุ๊ดดีน อัล-มุสตาฟา บิลละฮ์ ชาฮ์ ได้เรียกประชุมนัดพิเศษร่วมกับผู้ปกครองรัฐทั้ง 8 ในเช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหาทางออกสำหรับความชะงักงันทางการเมือง หลังการเลือกตั้งผ่านมาแล้ว 5 วัน

มาเลเซีย ประชุมปลดล็อกเลือกนายกรัฐมนตรี

สุลต่าน อิบรอฮีม อิสกันดาร์ ผู้ปกครองรัฐยะโฮร์ เสด็จมาถึงพระราชวังอิสกันดา เป็นท่านแรก ในเวลา 9:40 น. และยังเป็นท่านแรกที่เสด็จกลับในเวลา 11:50 น. หลังจากนั้น ตวนกู มุฮฺริซ ตวนกู มูนาวีร์ ผู้ปกครองรัฐเนกริเซมบิลัน เดินทางกลับเป็นท่านที่ 2 ในเวลา 11:55 น.

หลังจากนั้น ผู้ปกครองรัฐที่เหลือได้ทยอยออกจากพระราชวังอิสตานา เนการ่า ตั้งแต่เวลา 12:40 น.เป็นต้นไป เริ่มด้วย สุลต่านแห่งรัฐเคดะฮ์ สุลต่านแห่งรัฐสะลังงอ สุลต่านรัฐเปรัก สุลต่านรัฐตรังกานู ราญามูดอ แห่งรัฐปะลิศ และผู้ปกครองรัฐปะหัง เต็งกู ฮัสซานัล อิลรอฮีม อะลัม ชาฮ์ ซึ่งเดินทางกลับเป็นท่านสุดท้ายในเวลา 13:10 น

มาเลเซีย ประชุมปลดล็อกเลือกนายกรัฐมนตรี

ดาโต๊ะ สรี อันวาร์ อิบรอฮีม

ในที่สุด ดาโต๊ะ สรี อันวาร์ อิบรอฮีม ก็ได้อยู่ในจุดสูงสุดของการได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในขณะที่ดาโต๊ะ สรี โมฮามัด ฮาซัน จากพรรค Umno อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลมีเอกภาพ

ที่มา: www.malaymail.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36790

อัพเดทล่าสุด