ในที่สุดรัสเซียได้โควตาฮัจญ์ 25,000 คน 


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ในที่สุดรัสเซียได้โควตาฮัจญ์ 25,000 คน 

ที่ผ่านมา ทางการซาอุดิอาระเบีย ได้จัดสรรโควตาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 20,400 คน ให้แก่รัสเซีย โดยยึดหลักการที่ว่า ทุกประเทศควรได้รับ 1 โควต้า ต่อจำนวนมุสลิม 1,000 คน ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการวางมาตรการต่าง ๆ จนล่าสุดในปี 2022 รัสเซียได้รับโควตาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 12,500 คน

ในการประกาศจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ของแต่ละประเทศในปีนี้ เกือบทุกประเทศได้เห็นว่า ตัวเลขผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จากประเทศต่าง ๆ ได้กลับคืนสู่จำนวนเดิมก่อนที่จะเกิดโรคระบาด และบางประเทศได้รับจำนวนมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งได้รับโควตาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 25,000 คน

ในที่สุดรัสเซียได้โควตาฮัจญ์ 25,000 คน 

ทางการรัสเซีย ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจิตวิญญาณของชาวมุสลิม เคยขอจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน โดยให้เหตุผลว่ามุสลิมในรัสเซียจำนวนมากไม่สามารถทำฮัจญ์ได้ในยุคของสหภาพโซเวียตรัสเซีย ดังนั้นจึงควรให้โควตาพิเศษทดแทน แต่ทางการซาอุดิอาระเบียมักจะปฏิเสธเสมอ

ทางการรัสเซียเกือบจะยกประโยชน์ในความสำเร็จนี้ให้กับความก้าวหน้าทางการทูตของประเทศ แต่เหตุผลที่แท้จริงสำหรับการได้โควตาเพิ่มตามที่ต้องการก็คือ ทางการซาอุดิอาระเบีย สรุปได้ว่า ภายในพรมแดนของสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบัน มีจำนวนมุสลิมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม หรือประมาณ 25 ล้านคน ไม่ใช่ 20.4 ล้านคน

ที่มา: www.windowoneurasia2

https://news.muslimthaipost.com/news/36944

อัพเดทล่าสุด