• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ถือศีลอดช่วยยืดอายุสมองและชะลอวัย