• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ประเทศไหนในโลกที่ไม่มีมัสยิดเลย