• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ถึงร้อยพันศาสดา ก็ศาสนาเดียวกัน