• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ศาสนาอิสลามเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยใด?