• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ประวัติคลองแสนแสบและบรรพชนมุสลิมเชื้อสายต่างๆ