• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ต้องการฆ่ามุสลิม แต่จบลงด้วยการเข้ารับอิสลาม