• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

สภาพฮาลาลของ วัคซีนโควิด-19