• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

Top 10 มัสยิดที่สูงที่สุดในโลก