• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

คัมภีร์กุรอาน แผนที่บอกทางสู่ความสำเร็จของนบีมุฮัมมัด