ดร.วินัย เผยวิธีป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยไร้หน้ากากอนามัย


ดร.วินัย เผยวิธีป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยไร้หน้ากากอนามัย

บทความโดย: รองศาสตราจารย์ วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปลอดภัยได้โดยไร้หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือให้บ่อย สัมผัสใบหน้าให้น้อย

หน้ากากอนามัยหรือมาสค์ (Mask) ในวันนี้ถูกปั่นกระแสจากความตื่นตระหนกของประชาชนให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว แม้ราคาแพงกว่าปกติเกินสิบเท่ายังหาซื้อไม่ได้ ความผิดปกติเกิดขึ้นในสังคม ผู้ป่วยที่สมควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากตนเองสู่ผู้อื่นกลับจัดหาหน้ากากอนามัยให้ตนเองไม่ได้ คนปกติพากันสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งที่ไม่มีความจำเป็นกระทั่งขาดตลาดทั้งขาดจริงและขาดจากการกักตุน

ดร.วินัย เผยวิธีป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยไร้หน้ากากอนามัย

ลองไปดูวิธีการใช้ชีวิต โดยไม่อาศัยหน้ากากอนามัยกันบ้าง สำคัญที่ต้องดูแลคือมือและใบหน้า

แต่ละคนใช้มือสัมผัสใบหน้าในแต่ละวันไม่เท่ากัน เอลิซาเบธ โลพัทโท (Elizabeth Lopatto) คอลัมนิสต์นิตยสารออนไลน์ The Verge ทำวิจัยกับตนเองพบว่าแต่ละวันเธอใช้มือสัมผัสใบหน้าเฉลี่ย 14 ครั้งต่อชั่วโมง หนึ่งวันสัมผัสไป 196 ครั้ง หนึ่งปีมือเธอสัมผัสใบหน้า 71,736 ครั้ง ข้อมูลของเธอพอให้ข้อสรุปได้ว่า คนเราแต่ละคนใช้มือสัมผัสใบหน้าบ่อยแค่ไหน

ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสชนิดไหนๆมาจากตรงนี้เองหากมือเปื้อนไวรัสโควิด-19 เชื้ออยู่กับมือคงไม่เป็นไรเพราะผิวหนังหากไม่มีแผลปกป้องร่างกายได้ดีอยู่แล้ว ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมือที่เปื้อนเชื้อไปสัมผัสสิ่งอื่น ส่งผลให้สิ่งอื่นที่ว่านั้นกลายเป็นวัตถุนำพาเชื้อ (Fomites) หากใครสัมผัสย่อมพบปัญหาเดียวกันนั่นคือมือของตนกลายเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปในทันที

การรับเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นที่จมูกและปากบนใบหน้าไม่ใช่ที่มือหรือลำตัว เชื้อเหล่านี้หากจะแพร่เข้าสู่ปากและจมูกโดยตรงจากอากาศที่สูดเข้าไป (Aerosol transmission) โอกาสเป็นไปได้น้อยเว้นแต่เข้าใกล้ผู้ป่วยที่ไอจามต่ำกว่า 1 เมตร เชื้อติดมากับเสมหะ (Droplets) หรือละอองฝอยของเสมหะ (Fomites) การรับเชื้อลักษณะนี้เกิดขึ้นน้อย หากระมัดระวังไม่เข้าใกล้ผู้ไอจาม การรับเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากมือของตนเองสัมผัสกับเชื้อที่อาจติดอยู่กับวัตถุต่างๆ มือจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่นำเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย

การดูแลรักษามือจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ควรล้างมือให้บ่อยและอย่างถูกต้องโดยสบู่ธรรมดา หรือเจลหรือแอลกอฮอล์หรือน้ำปริมาณมาก ลดการใช้มือสัมผัสใบหน้าให้น้อยที่สุด ทำได้เช่นนี้ย่อมดีกว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัย ในกรณีที่ไม่ใช่ผู้ป่วย หน้ากากอนามัยอาจกลายเป็นวัตถุนำเชื้อเข้าใกล้ปากและจมูกได้มากขึ้นหากใช้ผิดวิธี ทั้งเพิ่มความเสี่ยงจากการใช้มือที่อาจเปื้อนเชื้อสัมผัสหน้ากากอนามัยบ่อยครั้งก็ได้

อัพเดทล่าสุด