• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

โควิด-19 กับหวัดใหญ่ 2009 สองสถานการณ์ที่แตกต่าง