• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยการถือศีลอดอาหาร