• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ไต้หวัน มิตรภาพสำหรับมุสลิม เส้นทางการท่องเที่ยวที่สุดประทับใจ