• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

จุฬาราชมนตรี ครั้นเผชิญวิกฤติศรัทธากับปัญหาชายแดนใต้