• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มหัศจรรย์เรื่องเวลาการถือและละศีลอดเดือนรอมฎอน