• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เกือบไปแล้ว! เผยประทับใจ ครั้นเตรียมรับเสด็จมัสยิดมำบัง