• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ถึงจะทราม แต่..อย่าเหยียดหยามศาสดา