• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ศาสนาเป็นเรื่องของมนุษย์