• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ศาสนามาพร้อมกับมนุษย์