• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เริ่มแรกของศาสนาคือการรู้จักพระเจ้า