• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

โลกนี้คือที่ทดสอบ