• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เฉค อะหมัด ปฐมจุฬาราชมนตรีแห่งสยาม