บทดุอาอฺแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 


บทดุอาอฺแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 นี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนให้ผสกนิกรชาวไทยมุสลิม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

บทดุอาอฺแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440

บทขอพรถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวง รัชกาลที่10)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

โอ้ อัลลอฮ์ ผู้ทรงอํานาจในการประกาศิตบุญญาบารมี ผู้ทรงประทานเกียรติยศแต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ด้วยพระอํานาจแห่งพระองค์ขอทรงคุ้มครองและปกปักรักษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งราชวงศ์จักรีด้วยเถิด

โอ้ อัลลอฮ์ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระอํานาจแห่งพระองค์ ขอทรงคุ้มครองพระราชบัลลังก์แห่งราชวงศ์จักรีให้พ้นภัยทั้งผอง ขอให้สถิต สถาพรเป็นมิ่งขวัญในความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงให้แผ่นดินไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ขอให้พระปรีชาสามารถของพระองค์นําความร่มเย็น เป็นสุขและความวัฒนาถาวรมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยถ้วนหน้า ในโอกาสอันเป็นมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพรอันประเสริฐจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า โปรดอภิบาล บันดาลด้วยเถิด

โอ้ อัลลอฮ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความโอบอ้อม อารี ทรงมีพระเมตตาที่แผ่ไพศาลและทรงมีพระสติปัญญาที่กว้างไกล ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรัก ความหวัง และความมุ่งมั่นแก่พสกนิกรของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรง ประทานแก่แผ่นดินนี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่จะครองใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของพระองค์ ไปชั่วกาลนาน

โอ้อัลลอฮ์ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ขอพระองค์ทรงประทานพระพลานามัยที่ แข็งแรงสมบูรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์ขอทรงประทานพระชนมพรรษา ยิ่งยืนนานแค่พระองค์ด้วยเถิด ปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวไทยมุสลิมขอแสดงความจงรักภักดีและขอสดุดี ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บทดุอาอฺแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 

ภาษาอาหรับ บทขอพร (ดุอาอฺ)ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บทดุอาอฺแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 

ความหมายภาษาไทย บทขอพร(ดุอาอฺ)ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อัพเดทล่าสุด