• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เมื่อปฏิเสธศาสนา ชีวิตจึงไร้ค่า