• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ประวัติย่อ อาจารย์อาบีดีน วิทยานนท์ ย้ำ3ข้อปลูกฝังให้ลูกศิษย์จารึกในหัวใจ