• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เงินซื้อเสียงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง