• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ประจักษ์พยานแห่งรัก มัสยิดกลางปัตตานี