• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ประวัติ จุฬาราชมนตรี คนที่18 อาศิส พิทักษ์คุมพล