• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เมื่อเริ่มต้นยิ่งใหญ่ การจบลงจึงต้องยิ่งใหญ่