• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

คำวิงวอนของอับราฮัมที่กะบะห์