คำวิงวอนของอับราฮัมที่กะบะห์


คำวิงวอนของอับราฮัมที่กะบะห์

บทความโดย: บรรจง บินกาซัน

เมื่ออับราฮัมกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเขาซึ่งเขาทิ้งไว้ในหุบเขาบักกะห์ อิสมาอีลลูกชายคนแรกจากภรรยาคนที่สองของเขาได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้ว ในการกลับมาครั้งนี้ คัมภีร์กุรอานได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้บัญชาให้เขาสร้างกะบะห์ขึ้นมาเป็นสถานที่สำหรับการเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวที่เขาศรัทธา

ดังนั้น อับราฮัมกับอิสมาอีลจึงช่วยกันสร้างอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาด้วยก้อนหินที่หาได้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะพระเจ้า อาคารหลังนี้ถูกเรียกว่า “บัยตุลลอฮฺ”(แปลว่าบ้านของพระเจ้า) และบางครั้งถูกเรียกว่า “กะบะห์” (แปลว่าทรงสี่เหลี่ยม)

แม้สร้างกะบะห์เสร็จตามคำบัญชาของพระเจ้าแล้ว แต่ด้วยความถ่อมตน อับราฮัมได้วิงวอนต่อพระเจ้าให้รับงานที่เขาทำตามคำสั่งราวกับกลัวว่าพระองค์จะไม่รับงานของเขา หลังจากนั้น เขาได้กล่าววิงวอนต่อพระเจ้าว่า

คำวิงวอนของอับราฮัมที่กะบะห์

“ข้าแต่พระผู้อภิบาล ฉันได้ตั้งรกรากถิ่นฐานให้ลูกหลานของฉันบางคนในหุบเขาอันกันดารใกล้บ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ฉันทำสิ่งนี้ก็ด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้ดำรงละหมาดที่นี่ ดังนั้น โปรดหันหัวใจของผู้คนไปยังพวกเขาด้วย และโปรดประทานผลไม้เป็นอาหารแก่พวกเขาด้วยเถิดเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้กตัญญู ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเรา พระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่เราซ่อนเร้นและเปิดเผย และไม่มีสิ่งใดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้จะซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้” (กุรอาน 14:37-38)

พระเจ้าตอบรับคำวิงวอนของอับราฮัมทุกประการ

คำวิงวอนแรกของอับราฮัมบอกถึงความหวังของเขาว่าเขาต้องการให้ลูกหลานของเขาในอนาคตดำรงรักษาการละหมาดและมาทำฮัจญ์ที่นั่นเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าต่อไปจนถึงวันสิ้นโลก

แน่นอน เมื่ออับราฮัมต้องการให้ลูกหลานของเขาดำรงละหมาดและให้ผู้คนมาทำฮัจญ์ เขาต้องปฏิบ้ติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยมีอิสมาอีลลูกชายของเขาเป็นผู้สืบทอด แต่หลังอิสมาอีลจากไป ลูกหลานของเขาและคนรุ่นต่อมาได้ละเลยการละหมาดและหลงลืมการปฏิบัติของอับราฮัมจนมีคนเอารูปเคารพสารพัดรูปร่างมากราบไหว้บูชาแทนพระเจ้าองค์เดียวเป็นเวลานานนับหลายพันปี

แม้ลูกหลานของอับราฮัมที่เป็นนบีอย่างเช่น โมเสส ดาวิด โซโลมอนและแม้แต่อีซาหรือพระเยซูจะมารื้อฟื้นการละหมาด แต่เราก็ไม่สามารถพบกฎระเบียบ เช่น ท่าทาง คำอ่านของการละหมาดในคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดได้ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงได้ส่งนบีมุฮัมมัดมาวางแบบอย่างการละหมาดและการทำฮัจญ์ให้แก่ผู้ศรัทธาปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลกจนถึงปัจจุบันและต่อไปจนถึงวันสิ้นโลก

ส่วนคำวิงวอนที่สองของอับราฮัมนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นห่วงลูกหลานของเขาและบรรดาผู้ศรัทธาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและผู้ที่จะต้องไปทำฮัจญ์ เพราะหุบเขาบักกะห์เป็นหุบเขาหินล้วนๆ ไม่มีที่สำหรับปลูกพืชเป็นอาหารได้ แต่เพราะกะบะห์มีน้ำซัมซัมและเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธา จึงมีกองคาราวานนำสินค้าและอาหารมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่นั่น ผู้ตั้งถิ่นฐานในเมืองมักก๊ะฮฺจึงมีอาหารนานาชนิดและผลไม้จากทั่วโลกให้กินโดยไม่ขาดจนกระทั่งปัจจุบัน

นั่นคือเหตุผลที่ว่าในการละหมาดทุกครั้ง ก่อนเสร็จสิ้นการละหมาด มุสลิมได้ถูกกำหนดให้อ่านถ้อยคำที่ยืนยันความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและวิงวอนต่อพระเจ้าให้ประสาทพรและความจำเริญแก่นบีมุฮัมมัดและอับราฮัม

อัพเดทล่าสุด