• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ละหมาด คือความเมตตาของพระเจ้า